Urbo Kune

Urbo Kune

Lom Zbraslav postupem času vrostl do města. Za padesát let se vyčerpá a skončí těžba. Co bude s místem dál? Na tuto otázku se snažíme odpovědět v našem výzkumu. Prostor lomu jsme rozdělili na koridory-sloty, které ”programujeme architekturou”. Spíše než o konkrétní stavby nám šlo o stanovení limitů a kapacit místa. Abychom to však mohli udělat, museli jsme je nejprve navrhnout…

Teze zadání:
Témata semestrálních úkolů sledují dlouhodobé cíle ateliéru. Ve čtyřech semestrech jsme se věnovali problematice současných měst z hlediska jejich vnitřního rozvoje. Výsledky naší práce jsou shrnuty do projektu s názvem [anastomosis] – propojené město (www.anastomosis.cz). Následující dva semestry jsme se zaměřili na řeku Vltavu jako veřejný prostor a zkoumali jsme její potenciál na tématech plovoucího domu a vltavských ostrovů. Náš současný zájem se zaměřuje na konflikt měst s krajinou. Klademe si otázku, jak definovat hranici města a krajiny. Lze to udělat současnou architekturou? Jak revitalizovat krajinu zničenou průmyslem? Jak tyto jizvy zacelit?

Místo:
Lom Zbraslav – levý břeh Vltavy

Úkol a jeho cíle:
Zbraslavský kamenolom vykrojil hlubokou jizvu do krajiny kolem řeky Vltavy. Jizvu jsme zacelili prostorovou strukturou kopírující původní topografii místa. Tato výplň je navržena rastrem z betonových zdí postavených kolmo na řeku. Zdi mají šířku 0,5 metrů a jsou v osové vzdálenosti 12 metrů. Stěny vytváří ovnoběžné koridory – prostorové parcely k zastavění. Každý student, každá studentka si může vybrat jeden koridor (šířka 11,5 metrů, délka dle umístění v lomu od 20 m do 450 m) a navrhne do něj vlastní objekt a funkci, které dají tomuto místu nový smysl. K úkolu lze přistupovat jako k řešení jednoho domu nebo jej řešit jako celý urbanismus. Možnosti jsou různé: muzeum geologie, lodní doky, lyžařské centrum, nové město …

Portfolio ve formátu PDF ke stažení po kliknutí na tento odkaz

Pozvánka na výstavu v Centru současného umění DOX