anastomosis
Výzkumné projekty

Anastomosis

Termínem anastomosis jsme nazvali dlouhodobý, systematicky vedený školní badatelský projekt, který postupně uzrával v ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína…

galegion
Výzkumné projekty

Galegion

Galegion = instituce, která obsahuje ruzné aktivity na dané téma, např. galegion filmu, galegion moderního umění atd. galegiony, galegionu, galegionem…

Urbo Kune
Výzkumné projekty

Urbo Kune

Lom Zbraslav postupem času vrostl do města. Za padesát let se vyčerpá a skončí těžba. Co bude s místem dál?…

Město umění
Výzkumné projekty

Město umění

V zadání studenti nalézali ve struktuře Prahy nevyužitá místa charakteru prostorového (proluka), časového (stanice metra po 24:00) či funkčního (brownfields).…