Město umění

Město umění

V zadání studenti nalézali ve struktuře Prahy nevyužitá místa charakteru prostorového (proluka), časového (stanice metra po 24:00) či funkčního (brownfields). Jejich návrhy vytváří síť umělecky zaměřených objektů definují Prahu jako uměleckou metropoli. Objekty jsou paralelně spojeny říční dopravou se strategicky rozmístěnými zastávkami.

Portfólio ve formátu PDF ke stažení po kliknutí na tento odkaz